Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2020-01-1720-1431Tellus Fonder ABTillstånd att driva sidoverksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1430Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1429Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1428Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1427Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Livingbridge EP LLP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1426The Jupiter Global FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1425Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Fisher Investments Luxembourg S.à r.l. 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1424Dalarnas FörsäkringsbolagLedningsprövningFörsäkringsrätt
2020-01-1720-1423The Jupiter Global FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1422Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1421Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1420Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1419JRS Asset Management ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2020-01-1720-1418Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1417Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1416ClearOn ABAnmälan av ombud för betaltjänsterBankrätt
2020-01-1720-1415ClearOn ABAvregistrering av ombudBankrätt
2020-01-1720-1414Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1413Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1411Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1410Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1409Bengtsson, Mats Eric BertilÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1408Kaptena Försäkringsförmedling ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1407Kaptena Försäkringsförmedling ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1406Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1405Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1404Kaptena Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1403Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO) och Kommittén för betalningar och finansiell infrastruktur (CPMI)Internationell samarbetsgrupp om finansiella marknadsinfrastruktursystem - styrgrupp (SG) och arbetsgrupp (PSG)Infrastrukturtillsyn
2020-01-1720-1402Principal Global Investors FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1401Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1720-1400Narodowy Bank Polski, PolenInformation enligt lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden - 98/26/ECKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1399Sparbanken SydLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1398Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1397MVI Advisors ABUnderrättelse om användning av beteckningen EuVECA/EuSEF vid marknadsföring av fonderKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1396Polens ambassad i SverigeFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-01-1720-1395Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1394European CommissionFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-01-1720-1393Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1392Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1391Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ROYAL FINANCIAL TRADING (CY) LTD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1390Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1389Wise Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-1720-1388Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1387ZebFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-01-1720-1386Svenska Läkemedelsförsäkringen ABInformation om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-1720-1385Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1384Scandinavian Capital Markets SCM ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-01-1720-1383Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1382Swedbank Robur Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1381Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1380Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1379Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1378Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1377FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som testledare (It-arkitekt) på avdelningen It-arkitektur, verksamhetsområde ITHR
2020-01-1720-1376DatainspektionenSamordning av tillsynBanktillsyn
2020-01-1720-1375Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1374Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - INVESCO FUNDSKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1373Addnode Group Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-1720-1372Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EQT VIII CO-INVESTMENT (G) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1371Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EQT VIII CO-INVESTMENT (G) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1370Swedbank ABBeräkning av kapitalkrav för motpartsriskBankrätt
2020-01-1720-1369Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1368Advinans ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1367Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - DNB FUND 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1366Banco de EspañaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U. 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1365Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-1720-1364Sparbanken SydAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2020-01-1720-1363Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1362Skandinaviska Enskilda Banken ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2020-01-1720-1361Bank of EnglandInternationell överenskommelse (MoU) om tillsynssamverkanFörsäkringsrätt
2020-01-1720-1360Skandinaviska Enskilda Banken ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2020-01-1720-1359Bank of EnglandInternationell överenskommelse (MoU) om tillsynssamverkanFörsäkringsrätt
2020-01-1720-1358Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - APOLLO/ATHENE DEDICATED INVESTMENT PROGRAM (LUX), SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1357BlackRock UCITS FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1356Principal Global Investors FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1355Gradén Mattsson Finans ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1354Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U. 2015/2366/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1353SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1352SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1351Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1350SEB Credit OpportunityÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1349Avaron Emerging Europe FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1348Telia Finance AktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2020-01-1720-1347Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2020-01-1720-1346Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1345Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Allianz Private Credit Fund, S.A. SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1344Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1343Undersökning om rapportering och offentliggörande av information, centrala funktioner, utlagd verksamhet, försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlagFörsäkringstillsyn
2020-01-1720-1342Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - HSBC ETFs plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1341Statens servicecenter (SSC)Information om utbetalning av lönHR
2020-01-1720-1340Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2020-01-1720-1339ÄgarprövningTillstånd
2020-01-1720-1338Försäkringsteamet LCHC ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1337Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Leonteq Securities (Europe) GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1336Advinans ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1335Gabriel Lind Juridik ABUnderrättelse om ansvarsförsäkringKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1334Founder & CEO DefensioFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2020-01-1720-1333BNY Mellon Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1332DNB FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1720-1331Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - STRATEGIC PARTNERS INFRASTRUCTURE III (LUX) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan