Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2018-08-1618-14985Svenska Bostadsfonden Management ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14984Betsson ABInformation om användning av logotypeKommunikation
2018-08-1618-14983Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14982Taaleri SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14981Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHProspekt och redovisning
2018-08-1618-14980SEF - Systematic Capital MultiÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14979Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - InComm Payments UK LtdMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14978Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2018-08-1618-14977Bambuser AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14976Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - Hartmann Capital LimitedMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14975Calliditas Therapeutics ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14974Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - Silchester International Investors LLP 2011/61/ECMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14973Codan Forsikring A/SÄndrade förhållanden om filialverksamhetFörsäkringsrätt
2018-08-1618-14972-[MAKULERAD]-
2018-08-1618-14971CSOP Investment Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14970Förfrågan om eventuellt tillståndspliktig verksamhetBankrätt
2018-08-1618-14969Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - NCL Technology Ventures Limited EuVECAMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14968Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SafeNetPay Services Company Limited 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14967Bynk ABGodkännande av ändring i bolagsordningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14966Burren Capital Advisors LimitedÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14965Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14964Byggpartner i Dalarna Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14963Morgan Stanley Liquidity FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14962Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14961Klagomål - PlaceraKonsumentkontakt
2018-08-1618-14960Endomines ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14959Klagomål - PrivatgirotKonsumentkontakt
2018-08-1618-14958Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-08-1618-14957FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som finansinspektör till avdelningen Infrastrukturtillsyn, område MarknaderHR
2018-08-1618-14956Coeli Asset Management ABInformation om senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar i specialfonderMarknadsuppförandetillsyn
2018-08-1618-14955Statens konstrådBeslut om hävt ansvar för statligt ägd konstEkonomi
2018-08-1618-14954Nordea Bank ABInformation om frysning av tillgångarPenningtvätt
2018-08-1618-14953Credible Finance Sweden ABAnmälan om avyttringMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14952Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Triumph Int. (Cyprus) Limited (EU) 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14951Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14950ICA Gruppen AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14949Optimized Portfolio Management Stockholm ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Caram Systematic AlphaMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14948Pictet Asset Management (Europe) S.A.: PictetÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14947Troax Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14946EnterCard Group ABAnmälan om klagomålsansvarigBankrätt
2018-08-1618-14945Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14944Hashi, Ahmed AbdirashidAvregistrering av vissa tillståndMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14943Förfrågan om bolagKonsumentkontakt
2018-08-1618-14942Simris Alg AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14941Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - J.P. Morgan Structured Products B.VProspekt och redovisning
2018-08-1618-14940ICA Banken ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2018-08-1618-14939Mercer SverigeFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2018-08-1618-14938Allra Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14937Cherry AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14936Klagomål - Intrum Justitia Sverige ABKonsumentkontakt
2018-08-1618-14935myTaste AB ( Publ )Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14934Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2018-08-1618-14933Karolinska DevelopmentAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14932Odd Molly International AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14931MIPS ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14930NCAB Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1618-14929Klagomål - btcx ExpressKonsumentkontakt
2018-08-1618-14928E. Öhman J:or Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndMarknadsuppföranderätt
2018-08-1618-14927Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - GKPay LimitedMarknadsuppföranderätt

Laddar sidan