Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2022-09-2922-25902Enligt sändlistaÖversyn av systemriskbufferten - 2022Bankanalys och policy
2022-09-2922-25901-Klagomål - INTERGIRO INTL ABKonsument
2022-09-2922-25900-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-09-2922-25899Länsförsäkringar Bank AktiebolagMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2022-09-2922-25898-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-09-2922-25897-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-09-2922-25896-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-09-2922-25895-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-09-2922-25894Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25893-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-09-2922-25892-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-09-2922-25891-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-09-2922-25890Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om verksamhetenBank
2022-09-2922-25889-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-09-2922-25888-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-09-2922-25887-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-09-2922-25886-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-09-2922-25885-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-09-2922-25884Fair Financial Incentive ABAnmälan om klagomålsansvarigTillstånd
2022-09-2922-25883-Begäran om utlämnande av handlingHr
2022-09-2922-25882-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-09-2922-25881S.P. Wäppling Stockholm ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-09-2922-25880Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25879Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - NORVESTOR INVESTMENT MANAGEMENT 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25878-Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
2022-09-2922-25877Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A R.L. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25876-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-09-2922-25875-Klagomål - Marginalen bankKonsument
2022-09-2922-25874Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om verksamhetenOperativa risker
2022-09-2922-25873Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25872-Ägarledningsprövning - Qred ABTillstånd
2022-09-2922-25871-Ägarledningsprövning - Qred ABTillstånd
2022-09-2922-25870Kalkal ABAvregistrering av ombudBankrätt
2022-09-2922-25869SPP Pension & Försäkring AB (publ)LedningsprövningTillstånd
2022-09-2922-25868Axichem ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-09-2922-25867NREP ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25866Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeInformation om gränsöverskridande verksamhet - Amadeus APEX Technology EuVECA GmbH & Co KG 345/2013Kapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25865Gar-Bo Försäkring ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-09-2922-25864Sparbanken BokenMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2022-09-2922-25863NosiumAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-09-2922-25862Eurobattery Minerals ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-09-2922-25861Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-09-2922-25860-Ägarledningsprövning Qred Factoring ABTillstånd
2022-09-2922-25859-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25858Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EDR PRIVATE EQUITY SELECT ACCESS FUND III S.A., SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25857S.P. Engberg Göteborg ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-09-2922-25856Söderberg & Partners Wealth Management ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-09-2922-25855Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-09-2922-25854Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - SELECT ALTERNATIVE STRATEGIES ICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25853Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFTMarknadstillsyn
2022-09-2922-25852Agtira ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-09-2922-25851Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFTMarknadstillsyn
2022-09-2922-25850Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - J.P.Morgan Structured Products B.V.,JPMorgan Chase Bank, N.A., JPMorgan Chase & Co.Marknadstillsyn
2022-09-2922-25849Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HUMN.AI EUROPE 2016/97/EUTillstånd
2022-09-2922-25848Finanstilsynet, NorgeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Obligo Investment Management AS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25847RICap ABTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
2022-09-2922-25846Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25845Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25844Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Amundi ETF ICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25843Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - ABERDEEN STANDARD SICAV II 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25842Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - ABERDEEN STANDARD SICAV II 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25841Länsförsäkringar GävleborgLedningsprövningTillstånd
2022-09-2922-25840Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - ABERDEEN STANDARD SICAV I 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25839Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - SANNE LIS S.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25838Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - SANNE LIS S.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25837Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - SANNE LIS S.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25836Simple Marketing Stockholm ABAnmälan om klagomålsansvarigTillstånd
2022-09-2922-25835Theam Quant Europe Climate Carbon Offset PlanÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25834Theam Quant Dispersion USÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25833Lumyna-Marshall Wace UCITS SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25832Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandInformation om gränsöverskridande verksamhet - Marondo Small Cap Growth Fund II 345/2013 EuVECAKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25831Sparbanken NordLedningsprövningTillstånd
2022-09-2922-25830-Klagomål - Ekeby SparbankKonsument
2022-09-2922-25829Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - SELECT ALTERNATIVE STRATEGIES II ICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25828H & M Hennes & Mauritz ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-09-2922-25827Lohilo Foods ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-09-2922-25826Precise Biometrics ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-09-2922-25825-Förfrågan om regelverkTillstånd
2022-09-2922-25824Neuberger Berman Investment Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25823-[MAKULERAD]-
2022-09-2922-25822Emso Clover plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25821Finanstilsynet, DanmarkÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFörsäkringsrätt
2022-09-2922-25820DB PWMÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25819Autorité de Controle Prudentiel (ACP), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - PAYTOP 2015/2366/EUBankrätt
2022-09-2922-25818BolagsverketRemiss - Tillstånd att bli inteckningsbrevshavareTillstånd
2022-09-2922-25817Morgan Stanley Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25816-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25815FinansdepartementetRegeringsrapport - Delredovisning av tillsynsuppdraget över it-riskerOperativa risker
2022-09-2922-25814Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25813Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Advent Insurance PCC LimitedFörsäkringsrätt
2022-09-2922-25812M&G (LUX) Investment Funds 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25811-Förfrågan om bolag - Premier Private BankingKonsument
2022-09-2922-25810Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Western Union Payment Services Ireland Limited 2015/2366Bankrätt
2022-09-2922-25809DPAM BÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-09-2922-25808Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-09-2922-25807Zmarta ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd

Laddar sidan