Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2018-11-0918-20948Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringsrätt
2018-11-0918-20947Begäran om utlämnande av handlingKonsumentkontakt
2018-11-0918-20946Investor ABInformation om innehavFörsäkringsrätt
2018-11-0918-20945National Bank of Belgium, BelgienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Euroclear Belgium SAMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20944Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)Eiopa – SSC PG on group issues – årsakt 2018Risktillsyn försäkring
2018-11-0918-20943MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESAFörfrågan om gränsöverskridande bolagFörsäkringsrätt
2018-11-0918-20942Enligt sändlistaSamverkansmöte kring finansiella innovationerMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20941Rosemont ABTillstånd för försäkringsdistributionMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20940Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-17390Försäkringsrätt
2018-11-0918-20939Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-17390Försäkringsrätt
2018-11-0918-20938Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-17390Försäkringsrätt
2018-11-0918-20937Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-17390Försäkringsrätt
2018-11-0918-20936[MAKULERAD]-
2018-11-0918-20935NOVOTEK AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20934Förfrågan om sökvägsanvisningKonsumentkontakt
2018-11-0918-20933Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ItalienFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2018-11-0918-20932Klagomål - SwedbankKonsumentkontakt
2018-11-0918-20931FinansinspektionenRapport - analys av den kommersiella fastighetsmarknadenMakroanalys
2018-11-0918-20930Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - Domino Europe LimitedMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20929Safello Group ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20928Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
2018-11-0918-20927Janus Henderson Investment Fund OEICÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20926Dimensional Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20925PolyPlank AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20924Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VIII (LUX) SCSP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20923Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - UNIT Versicherungsmakler GmbHMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20922Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - JEAN BUSNOT CONSULTANTS ARTS GRAPHIQUESMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20921Förfrågan om vägledningKonsumentkontakt
2018-11-0918-20920RoschierFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2018-11-0918-20919Atrium Ljungberg ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20918Förfrågan om processen för att göra borttag av tillståndKonsumentkontakt
2018-11-0918-20917Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - JEAN BUSNOT SUD SASMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20916Södra Dalarnas SparbankAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2018-11-0918-20915Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20914Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
2018-11-0918-20913Arise ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20912Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
2018-11-0918-20911Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
2018-11-0918-20910Polygon AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20909Crown Energy ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20908International Petroleum CorporationAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20907Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2018-11-0918-20906Catella Fondförvaltning ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagMarknadsuppförandetillsyn
2018-11-0918-20905Försäkringsaktiebolaget Vattenfall InsuranceInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
2018-11-0918-20904SBAB Bank AB (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2018-11-0918-20903Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2018-11-0918-20902ConventumÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20901Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2018-11-0918-20900Länsförsäkringar GävleborgBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20899AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2018-11-0918-20898Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-11-0918-20897Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2018-11-0918-20896Fidante Partners Liquid Strategies ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20895Wasa Kredit ABBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20894Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Nordea Bank AB (publ)Prospekt och redovisning
2018-11-0918-20893Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20892Klagomål - AmorteringskravenKonsumentkontakt
2018-11-0918-20891Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Nordea Bank AB (publ)Prospekt och redovisning
2018-11-0918-20890Principal Global Investors FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20889Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Morgan StanleyProspekt och redovisning
2018-11-0918-20888Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ACT Financial Solutions B.V. 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20887Vostok Emerging Finance LtdAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20886PIMCO Funds: Global Investors Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20885Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2018-11-0918-20884Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-11-0918-20883STENOCARE A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20882Svenska Handelsbanken ABAnmälan om leverantör av samhällsviktig tjänst (NIS)Kredit- och operativa risker
2018-11-0918-20881Initiator Pharma A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20880Initiator Pharma A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20879Netjobs Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20878Edgeware ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20877Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - PGIM Funds plc 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20876Inission ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20875FinansinspektionenFörvaltningsplan för Platina 2019Dokumentation
2018-11-0918-20874Financial Supervision Commission (FSC), BulgarienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Lenno Global Advisory JSC 2014/65/ECMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20873The Central bank of hungaryFörfrågan om personMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20872Transtema Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-11-0918-20871Banco de SpainÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20870Comgest Growth PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-11-0918-20869Comgest Growth PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt

Laddar sidan