Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-05-2319-11720Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11719Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsument
2019-05-2319-11718Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11717Information från marknadsplatsens övervakningMarknadstillsyn
2019-05-2319-11716Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11715Agenta Investment Management ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11714Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-05-2319-11713Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Swedbank Robur TechnologyKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11712Pegroco Invest ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11711PIMCO Funds: Global Investors Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11710UBS (Lux) Equity FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11709Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-05-2319-11708UBS (Lux) Equity FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11707Jonsson, OlleÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11706Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11705If Skadeförsäkring AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11704Stabelo ABLedningsprövningBankrätt
2019-05-2319-11703Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsument
2019-05-2319-11702Legg Mason Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11701Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Polaris Management A/S 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11700Simplicity ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11699OssDsignAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11698Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-05-2319-11697Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
2019-05-2319-11696LEVELSFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11695Nordic Iron Ore ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11694Skandinaviska Enskilda Banken ABTillstånd för ändring av internmetod för kreditriskerKreditriskmodeller
2019-05-2319-11693FinansinspektionenTillfällig anställning som senior aktuarie på avdelningen Risktillsyn försäkring, verksamhetsområde FörsäkringHR
2019-05-2319-11692Klagomål - SmscashKonsument
2019-05-2319-11691Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-05-2319-11690Paxman AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11689Advinans ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11688Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11687Leonteq Securities (Europe) GmbHFörfrågan om regelverk för gränsöverskridande fonderKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11686Bosjö Fastigheter AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11685Movestic Kapitalförvaltning ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11684Förfrågan om handel med bitcoinKonsument
2019-05-2319-11683Eaton Vance International (Ireland) Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11682Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetRHENMAN & PARTNERS FUND - 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11681Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-05-2319-11680Sparbanken NordLedningsprövningBankrätt
2019-05-2319-11679Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Goldman Sachs Asset Management Fund Services LimitedKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11678Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA-arbetsgrupp om Stress Test Task Force – årsakt 2019Bankanalys och policy
2019-05-2319-11677Insiderfonder ABAvregistrering av företagKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11676Sparbanken BokenLedningsprövningBankrätt
2019-05-2319-11675Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Hemställan om referentstöd RSAStöd och säkerhet
2019-05-2319-11674Bosjö Fastigheter AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11673Totalförsvarets forskningsinstitut FOIUndersökning om RSA-arbeteStöd och säkerhet
2019-05-2319-11672Westra Wermlands SparbankLedningsprövningBankrätt
2019-05-2319-11671Artemis Funds ICVCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11670Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11669Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LCC Trans-Sending Limited EU 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11668Länsförsäkringar GävleborgLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-05-2319-11667Goldcup 18684 ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetBankrätt
2019-05-2319-11666Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11665Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltn ing ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11664Sparbanken NordMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2019-05-2319-11663Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-05-2319-11662Axonic Capital LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11661Direktupphandling av datorer och skrivareIt-drift
2019-05-2319-11660Avrop av licenser med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 16-17074It-drift
2019-05-2319-11659Amgen Inc.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11658FinansinspektionenVägledning om krav på interna modeller för exponeringar mot kommersiella fastigheterKreditriskmodeller
2019-05-2319-11657Klagomål - Resurs BankKonsument
2019-05-2319-11656Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2019-05-2319-11655Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsument
2019-05-2319-11654Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2019-05-2319-11653Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
2019-05-2319-11652Strategisk Kapitalförvaltning Sverige ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11651Strategisk Kapitalförvaltning Sverige ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11650Strategisk Kapitalförvaltning Sverige ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11649SBAB Bank AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11648Bublar Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11647Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringsrätt
2019-05-2319-11646Midsummer ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11645Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAVKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11644Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11643Förfrågan om lånKonsument
2019-05-2319-11642Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CS ENERGY INFRASTRUCTURE SICAV-SIFKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11641Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Pantheon Ventures (UK) LLPKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11640Klagomål - Bliwa LivförsäkringKonsument
2019-05-2319-11639Klagomål - Bankkonto till asylsökandeKonsument
2019-05-2319-11638If Skadeförsäkring AB (publ)Tillsyn av intern modell 2019Risktillsyn försäkring
2019-05-2319-11637(LF) Fund of FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11636Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CS ENERGY INFRASTRUCTURE SICAV-SIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11635FollicumAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11634IRRAS AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11633Klagomål - InvestfinansKonsument
2019-05-2319-11632Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsföreningÄndring av styrelseFörsäkringsrätt
2019-05-2319-11631Unibap AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11630Promore Pharma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11629Maha Energy ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11628Klagomål - öppna bankkontoKonsument
2019-05-2319-11627Hedge Invest International Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11626Förfrågan om konsumentskyddKonsument
2019-05-2319-11625JSM Wealth Management ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11624FCGFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-05-2319-11623Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Dimensional Ireland Limited 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11622Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - AB SICAV IKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11621Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-05-2319-11620Sensys Gatso Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11619Legg Mason Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11618FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som systemutvecklare på avdelningen It-utveckling, verksamhetsområde ItHR
2019-05-2319-11617Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Integro Insurance Brokers (Ireland) Limited 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11616Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Citigroup IncProspekt och redovisning
2019-05-2319-11615Godkännande och registrering av erbjudandehandling - kontanterProspekt och redovisning
2019-05-2319-11614National Bank of Belgium, BelgienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - KBC Securities NV 2014/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11613FinansinspektionenProcessbeskrivning för vägledande frågor och svarTillstånd
2019-05-2319-11612FinanspolisenInformation om starten av goAMLPenningtvätt
2019-05-2319-11611Oriflame Holding AGAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2319-11610Förfrågan om regelverkBankrätt
2019-05-2319-11609Nordea Liv FörsäkringsgruppInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
2019-05-2319-11608Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11607SEFAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-05-2319-11606Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2019-05-2319-11605Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 2013/36/EUKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan