Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-11-1919-25331Klarna Bank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2019-11-1919-25330FIM Asset Management LtdÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25329TecknaSmart Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25328Förfrågan om tillståndspliktBankrätt
2019-11-1919-25327Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-11-1919-25326Förfrågan om tillståndspliktKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25325Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - First Matching Management B.V.Kapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25324Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Angra LtdKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25323Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Jörn P, Skov EU 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25322AdCityMedia AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25321Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2019-11-1919-25320Lannebo Fonder ABInformation om ägarförändringKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25319Sparbankernas RiksförbundMöte med Sparbankernas RiksförbundBankanalys och policy
2019-11-1919-25318Försäkringsgruppen i Stockholm ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-11-1919-25317Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2019-11-1919-25316Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2019-11-1919-25315Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2019-11-1919-25314Swedbank ABAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25313Bank of EnglandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Merrill Lynch International 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25312AQMetricsFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25311Marsh ABFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2019-11-1919-25310Lindströmshusbilar ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-11-1919-25309Klagomål - KlarnaKonsument
2019-11-1919-25308Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - UBP DEDICATED SICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25307ALBATRIS ABAvregistrering av företagKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25306Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-11-1919-25305Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Natixis Structured Issuance SAProspekt och redovisning
2019-11-1919-25304Swedbank Försäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-11-1919-25303SEB Kort Bank AB, Filial NorgeFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25302Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Natixis Structured Issuance SAProspekt och redovisning
2019-11-1919-25301Odd Molly International ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25300Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2019-11-1919-25299Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)EBA/EIOPA/ESMA-arbetsgrupp om Kommitté för finansiell innovation (FISC) - årsakt 2019Uppförandetillsyn
2019-11-1919-25298Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25297Bank of EnglandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - The Standard Club Europe LtdKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25296CARNE GROUPFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25295Banco de EspañaAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U.Kapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25294Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-11-1919-25293Bank of Lithuania, LitauenÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SatchelPay UABKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25292Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-11-1919-25291Skanska Financial Services ABUndantag från rapporteringsskyldighet - Emir art 9.1Kapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25290Oscar Properties Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25289Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringstillsyn
2019-11-1919-25288Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MAXIGRID LIMITED 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25287Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND III SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25286Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2019-11-1919-25285Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25284ÄgarprövningBankrätt
2019-11-1919-25283Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25282Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING (LEVERED) FUND III SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25281Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25280Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25279Länsförsäkringar GrupplivförsäkringsaktiebolagAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2019-11-1919-25278Rapport om väsentlig händelseBanktillsyn
2019-11-1919-25277Principle Försäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-11-1919-25276Wise Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25275Oncopeptides AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25274Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-11-1919-25273Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25272Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25271Invoice GroupInformation om verksamhetenTillstånd
2019-11-1919-25270Nomura Funds Ireland plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25269Klagomål på IkanobankenKonsument
2019-11-1919-25268Avtal om konsultstödStöd och säkerhet
2019-11-1919-25267Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU PRIME CAPITAL DEBT SCS, SICAV-FISKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25266Lombard Odier FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25265Morgan Stanley Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25264Lombard Odier FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25263Quilter Investors OEICÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25262Lombard Odier FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25261Urb-it AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25260Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25259Sonetel AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25258PersonalaktHR
2019-11-1919-25257Lazard Global Active Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25256Schroder International Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25255Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25254Klagomål - NordeaKonsument
2019-11-1919-25253Corline Biomedical AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25252Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MIC CO-INVEST SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25251AdCityMediaAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25250SSM Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-11-1919-25249Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Blantyre Capital LimitedKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25248VEO World Nordic ABFörfrågan om tillståndspliktKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25247ISEC Services ABTillstånd att lägga samman värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25246Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeProspekt och redovisning
2019-11-1919-25245Atlant Fonder ABTillstånd att lägga samman värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25244Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AktiebolagGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25243Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeProspekt och redovisning
2019-11-1919-25242Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperProspekt och redovisning
2019-11-1919-25241Klagomål - SwedbankKonsument
2019-11-1919-25240Sharin ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25239Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-11-1919-25238Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Algebris UCITS Funds plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-11-1919-25237Eurizon FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan