FFFS 2017:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

Gäller från 2018-03-01 , ändring av FFFS 2016:16

Sammanfattning

Ändringen innebär att nya låntagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det gällande amorteringskravet.

Regeringen lämnade den 30 november 2017 sitt medgivande till att Finansinspektionen beslutar föreskrifterna. Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2018. ändr. 2017:23

Dokument

Läs mer