FFFS 1991:12

Finansinspektionens föreskrifter angående upphävande av Bankinspektionens föreskrifter (BFFS 1986:16) angående fondkommissionsbolagens rapportering av kreditengagemang

Gäller från 1991-12-18

Dokument

Laddar sidan