FFFS 1991:16

Föreskrifter om upphävande av Bankinspektionens föreskrifter (BFFS 1985:1) om bankernas rapportering till inspektionen av uppgifter om beräkning av kassareserv

Gäller från 1991-12-17

Dokument

Laddar sidan