FFFS 1991:17

Föreskrifter om upphävande av Bankinspektionens föreskrifter (BFFS 1989:3 och BFFS 1989:5) om bankernas och fondkommissionsbolagens redovisning av skatt på omsättning av vissa värdepapper

Gäller från 1991-12-17

Dokument

Laddar sidan