FFFS 2020:16

Allmänna råd om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1993:6) om avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse

Gäller från 2020-11-01 , ändring av FFFS 1993:6

Sammanfattning

FI upphäver de allmänna råden (FFFS 1993:6) om avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse. De allmänna råden gäller dock fortsatt för understödsföreningar, som enligt 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen får fortsätta att driva sin verksamhet till utgången av år 2020.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:16

Dokument

Laddar sidan