FFFS 1994:28

Föreskrifter om upphävande av dåvarande Bankinspektionens kungörelse (BFFS 1978:2) om tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial respektive dåvarande Försäkringsinspektionens anvisningar om tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (cirkulär nr. 333)

Gäller från 1994-05-31

Dokument

Laddar sidan