FFFS 1994:29

Allmänna råd angående villkor för tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial enligt 22 § tredje och fjärde styckena bokföringslagen (1976:125)

Upphävd 2011-05-01 se FFFS 2011:24

Dokument

Laddar sidan