FFFS 1998:14

Allmänna råd om ägar- och ledningsprövning

Upphävd 2007-11-01 se FFFS 2007:22

Sammanfattning

Dessa allmänna råd omfattar i tillämpliga delar börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, banker, försäkringsbolag, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.

Ändringar i grundförfattningen

Dokument

Ändringar

Laddar sidan