FFFS 2000:10

Allmänna råd om om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2000-09-01

Sammanfattning

Målsättningen är att främja en god hantering av företagens marknads- och likviditetsrisker i linje med vad som internationellt av tillsynsmyndigheter anses vara god eller rekommenderad praxis. Bakgrunden är bland annat att handeln med nya finansiella instrument, såsom derivat, har fått en allt större betydelse under senare år.

De delar som avser likviditetsrisker har upphävts genom Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Dokument

Laddar sidan