FFFS 2000:9

Allmänna råd om kontokort och automattjänster

Gäller från 2000-08-01

Sammanfattning

Råden är till för att vägleda kreditinstituten i hanteringen av kontokort och därigenom bör problemen och antalet tvister på området minska. Bakgrunden är att FI har konstaterat brister i rutiner, avtalsvillkor och information. Brister i reklamationshanteringen har också uppmärksammats. Råden omfattar all korthantering, även på Internet, och i råden betonas vikten av skriftliga avtal, kvitto till kunden samt möjlighet att dygnet runt kunna spärra ett förlorat kort.

Dokument

Laddar sidan