FFFS 2002:11

Föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Gäller från 2002-09-01

Sammanfattning

Föreskrifterna anger att vissa företag elektroniskt via Finansinspektionens webbplats ska lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument. FI använder uppgifterna för att övervaka bestämmelserna i en rad olika lagar, däribland lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. 

Ändringar i grundförfattningen

Finansinspektionen inför bestämmelser som innebär att information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Mifir, i stället ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Ändringarna är en följd av att Finansinspektionen har delegerat insamlandet av den aktuella informationen till Esma.

Ändringarna börjar gälla den 3 januari 2018. ändr. 2017:3

Dokument

Ändringar

Laddar sidan