FFFS 2005:26

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag och understödsföreningar som ingår i en grupp

Upphävd 2011-06-01 se FFFS 2011:10 , ändring av FFFS 2002:4

Sammanfattning

Ändringen innebär att föreskrifterna även ska tillämpas av tjänstepensionskassor. ändr. 2005:26

Dokument

Laddar sidan