FFFS 2020:17

Allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:10) för revisorer förordnade av Finansinspektionen

Gäller från 2020-11-01 , ändring av FFFS 2004:10

Sammanfattning

Ändringarna innebär att de allmänna råden inte längre gäller för understödsföreningar. Dessutom har de allmänna råden uppdaterats för att korrigera de hänvisningar som görs till olika lagar.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:17

Dokument

Laddar sidan