FFFS 2004:6

Allmänna råd om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut

Upphävd 2019-03-01 se FFFS 2018:16

Sammanfattning

Nytt i dessa allmänna råd är ett avsnitt om riskkontroll, ett om kreditkultur samt ett om grundläggande principer i kreditriskhanteringen. Omarbetningen innebär även en övergång till mindre detaljerade regler. Avsikten är att i större utsträckning ge uttryck för principer och värderingar. 

Dokument

Laddar sidan