FFFS 2004:6

Allmänna råd om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut

Gäller från 2004-07-01

Sammanfattning

Nytt i dessa allmänna råd är ett avsnitt om riskkontroll, ett om kreditkultur samt ett om grundläggande principer i kreditriskhanteringen. Omarbetningen innebär även en övergång till mindre detaljerade regler. Avsikten är att i större utsträckning ge uttryck för principer och värderingar. 

Dokument

Laddar sidan