FFFS 2016:9

Allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Gäller från 2016-03-01 , ändring av FFFS 2005:1

Sammanfattning

FI ändrar reglerna om styrning och kontroll av finansiella företag. Ändringen innebär att värdepapperscentraler, som tidigare kallades centrala värdepappersförvarare, undantas från tillämpningsområdet för Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag. Frågor om intern styrning och kontroll av värdepapperscentraler regleras i stället direkt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler (CSDR).

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2016 med vissa övergångsbestämmelser.
ändr. 2016:9

Dokument

Laddar sidan