FFFS 2007:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

Gäller från 2007-10-19 , ändring av FFFS 2005:11

Sammanfattning

Från den 1 november 2007 måste försäkringsförmedlare ha tillstånd från FI för att få lämna råd om fondandelar till kunder. Den möjlighet som finns i dag att förmedla fondandelar kommer att vara kvar. FI ställer även nya krav på förmedlarna i fråga om kompetens och ansvarsförsäkring. Det gäller bland annat ett nytt skötsamhetskrav och en möjlighet till undantag från kravet på kunskapstest. I föreskrifterna finns även exempel på hur ett företag kan dokumentera sin kontroll av anställda. ändr. 2007:23

Dokument

Laddar sidan