FFFS 2017:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

Gäller från 2017-08-01 , ändring av FFFS 2005:11

Sammanfattning

Finansinspektionen gör följdändringar för att anpassa föreskriften till ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse och den delegerade förordningen till Mifid 2. Föreskrifterna innehåller även följdändringar med anledning av den nya lagen om penningtvätt.

Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017 i fråga om 2 kap. 7 §, och i övrigt den 3 januari 2018. ändr 2017:4

Dokument

Laddar sidan