FFFS 2009:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse

Upphävd 2018-01-03 se FFFS 2017:2 , ändring av FFFS 2007:16

Sammanfattning

Reglerna om rapportering av kunduppgifter i 22 kap. ändras till att även omfatta rapportering av finansiella instrument som är upptagna till handel på en handelsplattform, samt OTC-derivat. Ändringen börjar gälla för OTC-derivat den 1 november 2010 och i övrigt den 1 mars 2010. ändr. 2009:10

Dokument

Laddar sidan