FFFS 2016:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse

Upphävd 2018-01-03 se FFFS 2017:2 , ändring av FFFS 2007:16

Sammanfattning

FI ändrar termen central värdepappersförvarare till värdepapperscentral. Ändringen görs för att anpassa terminologin till motsvarande ändringar i svensk rätt, som träder i kraft den 1 mars 2016 i bland annat kontoföringslagen. Bytet av termen innebär ingen ändring i sak. Det som enligt nuvarande regelverk gäller för centrala värdepappersförvarare ska i fortsättningen gälla för värdepapperscentraler.

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2016. ändr. 2016:10

Dokument

Laddar sidan