FFFS 2013:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2013-03-01 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

FI gör om vissa allmänna råd till föreskrifter och disponerar samtidigt om delar av föreskrifterna för att få en tydligare struktur. Vidare tas vissa upplysningskrav bort där motsvarande eller liknande regler har införts i IFRS-regelverket eller i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Dessutom förtydligas reglerna om hur koncernbidrag kan presenteras i företagens resultaträkningar. Ändringarna börjar gälla 1 mars 2013. ändr. 2013:2

Dokument

Laddar sidan