FFFS 2010:6

Ändring i föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Gäller från 2010-08-01 , ändring av FFFS 2009:3

Sammanfattning

Med ändringarna utökas föreskrifterna till att även gälla betalningsinstitut. Förutom ledningsprövning av styrelse och vd så ska även den ansvariga för betaltjänstverksamheten hos ett betalningsinstitut prövas. ändr. 2010:6

Dokument

Laddar sidan