FFFS 2020:19

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Gäller från 2020-11-01 , ändring av FFFS 2010:1

Sammanfattning

Ändringarna innebär att understödsföreningar tas bort i bilaga 2.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:19

Dokument

Laddar sidan