FFFS 2014:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Gäller från 2014-08-02 , ändring av FFFS 2010:3

Sammanfattning

Med anledning av tillsynsförordningen och den nya lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag inför FI följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:20

Dokument

Laddar sidan