FFFS 2019:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Gäller från 2019-07-15 , ändring av FFFS 2010:3

Sammanfattning

FI gör mindre ändringar i föreskrifter som rör verksamhet med betaltjänster. Ändringarna innebär bland annat korrigeringar av de uppgifter som registrerade betaltjänstleverantörer och betalningsinstitut ska rapportera till FI, samt att det blir tydligare vilka penningtvättsinstruktioner företagen ska komma in med när de ansöker om att driva verksamhet. ändr. 2019:11

Dokument

Laddar sidan