FFFS 2014:21

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2014-08-02 , ändring av FFFS 2010:7

Sammanfattning

FI ändrar tillämpningsområdet så att det överensstämmer med tillämpnings¬området för likviditetsreglerna i tillsynsförordningen och inför krav på offentliggörande av information. Termer och begrepp justeras så att de överensstämmer med de som används i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:21

Dokument

Laddar sidan