FFFS 2016:25

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning

Gäller från 2016-11-01 , ändring av FFFS 2011:1

Sammanfattning

Finansinspektionen beslutar om ändrade föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringen innebär att föreskrifterna inte längre gäller fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Dessa företag ska i stället uppfylla de krav på ersättningssystem som följer av Ucits 5-direktivet.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:25

Dokument

Laddar sidan