FFFS 2020:30

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2020-12-29 , ändring av FFFS 2011:1

Sammanfattning

Föreskriftsändringarna innebär att

  • ersättningspraxis och policy ska vara könsneutral,
  • definitionen av anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil ändras, och
  • uppskjutande av rörlig ersättning förlängs samtidigt som vissa mindre företag och anställda undantas från reglerna om uppskjutande och utbetalning i instrument.

De ändrade reglerna träder i kraft den 29 december 2020. ändr. 2020:30

Dokument

Laddar sidan