FFFS 2011:10

Föreskrifter och allmänna råd om gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag som ingår i en grupp

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:8

Sammanfattning

Föreskrifterna riktar sig till försäkringsföretag som ingår i en grupp. Föreskriften innehåller regler, anvisningar och en blankett för rapportering av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal till Finansinspektionen.

Försäkringsföretagen ska rapportera enligt den gamla bestämmelsen för räkenskapsår 2010 senast den 15 maj 2011. Rapportering för räkenskapsår som inleds efter 1 januari 2011 eller senare ska ske enligt de nya reglerna, per den 31 december varje år, senast den 15 maj påföljande år.

Med föreskrifterna anpassas regelverket till den nya försäkringsrörelselagen. Föreskrifterna upphäver FFFS 2002:4.

Dokument

Laddar sidan