FFFS 2011:17

Föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Upphävd 2011-12-31 se FFFS 2011:48

Sammanfattning

Finansinspektionen fastställer varje år den eurokurs som försäkringsföretag ska använda vid beräkningar inom försäkringsområdet. Eurokursen avser Riksbankens kurs den sista vardagen i oktober. Företagen ska tillämpa kursen från den 1 maj 2011.

Dokument

Laddar sidan