FFFS 2011:19

Föreskrifter om villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag

Upphävd 2014-06-17 se FFFS 2014:7

Sammanfattning

Föreskrifterna preciserar de krav på erfarenhet, utbildning och språkkunskaper som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få registrera en aktuarie hos Bolagsverket, dvs. vad man brukar kalla registrering av en ansvarig aktuarie. Kraven på utbildning motsvarar Svenska Aktuarieföreningens krav för internationellt accepterad diplomering. Finansinspektionen ställer även krav på att aktuarien ska ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att förstå regelverket om försäkring. De nya reglerna träder i kraft 1 maj 2011. Föreskrifterna upphäver FFFS 2007:21.

Dokument

Laddar sidan