FFFS 2014:36

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:13 , ändring av FFFS 2011:30

Sammanfattning

Finansinspektionen har ändrat föreskriften FFFS 2011:30 på grund av nya statistikkrav från EU.

I september 2014 började en ny version av EU:s national- och regionalräkenskapssystem, ESA 2010 (European System of Accounts 2010), tillämpas. De nya statistikkraven påverkar livförsäkringsföretagens skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter. Vissa uppgifter om tjänstepension ska redovisas mer detaljerat än tidigare. Ändringarna berör rapporteringsblanketterna och anvisningarna på avsnitt E. Nyteckning och premier.

Ändringsföreskriften FFFS 2014:36 träder i kraft den 1 januari 2015. ändr. 2014:36

Dokument

Laddar sidan