FFFS 2011:39

Föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Gäller från 2012-04-01

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar information som gäller försäkring och tjänstepension samt innehåller allmänna råd om faktablad för livförsäkring av sparandetyp. Faktabladet bör innehålla uppgifter om försäkringsföretagets finansiella styrka och relevant avkastningshistorik för den produkt som företaget erbjuder. Upplysande faktabladsinformation om avgifter är en annan viktig punkt i de allmänna råden.

Utgångspunkten för reglerna är EU:s direktiv om liv- och skadeförsäkring samt direktivet om tjänstepensionsinstitut. Eftersom dessa föreskrifter och allmänna råd är en viktig del av de svenska reglerna för konsumentskydd, ska de följas även av utländska försäkringsföretag när dessa vänder sig till svenska konsumenter.

Föreskrifterna upphäver FFFS 2011:35 om information som gäller livförsäkring och tjänstepension och FFFS 2011:36 om information som gäller skadeförsäkring.

Ändringar i grundförfattningen

För ett försäkringsföretag som tillhandahåller liv- eller tjänstepensionsförsäkring utökas informationskravet i samband med dels erbjudanden om flytt av en försäkrings värde inom samma försäkringsföretag eller försäkringsgrupp, eller dels erbjudanden om väsentliga villkorsändringar. Finansinspektionen kompletterar även de allmänna råden om informationens form. I övrigt är ändringarna redaktionella och avser att förtydliga och rätta ett skrivfel i grundförfattningen. ändr. 2013:5

Ändringarna innebär att kraven på försäkringsföretagen utökas något när det gäller att lämna information innan fondförsäkring eller depåförsäkring meddelas. I övrigt är ändringarna redaktionella och avser att förtydliga och rätta några skrivfel i grundförfattningen. ändr. 2012:2

Dokument

Ändringar

Laddar sidan