FFFS 2012:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Gäller från 2012-07-01 , ändring av FFFS 2011:39

Sammanfattning

Ändringarna innebär att kraven på försäkringsföretagen utökas något när det gäller att lämna information innan fondförsäkring eller depåförsäkring meddelas. I övrigt är ändringarna redaktionella och avser att förtydliga och rätta några skrivfel i grundförfattningen. ändr. 2012:2

Dokument

Laddar sidan