FFFS 2019:25

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Gäller från 2020-01-01 , ändring av FFFS 2011:39

Sammanfattning

När andra tjänstepensionsdirektivet genomförs i svensk rätt tar FI in bestämmelser om information som utländska tjänstepensionsinstitut ska lämna i de nya föreskrifterna för tjänstepensionsföretag, FFFS 2019:21. Från och med den 1 januari 2020 gäller därför inte längre bestämmelserna i FFFS 2011:39 för utländska tjänstepensionsinstitut. ändr. 2019:25

Dokument

Laddar sidan