FFFS 2017:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2017-08-01 , ändring av FFFS 2013:10

Sammanfattning

Finansinspektionen gör följdändringar för att anpassa föreskrifterna till ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse och den delegerade förordningen till Mifid 2. Ändringarna innebär bland annat att AIF-förvaltare genom hänvisning ska tillämpa vissa av bestämmelserna i värdepappersföreskrifterna. Föreskrifterna innehåller även följdändringar med anledning av den nya lagen om penningtvätt.

Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017 i fråga om 3 kap. 31 §, och i övrigt den 3 januari 2018. ändr 2017:7

Dokument

Laddar sidan