FFFS 2018:14

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2018-08-01 , ändring av FFFS 2013:10

Sammanfattning

AIF-förvaltare ska tillämpa vissa bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse. Det gäller när AIF-förvaltarna

  • utför försäljning och rådgivning som gäller strukturerade insättningar,
  • tar emot medel med redovisningsskyldighet, och
  • utför rådgivning om andelar i fonder inom fondverksamheten.

AIF-förvaltare ska också, för varje specialfond som bolaget förvaltar, rapportera fondens innehav, fondförmögenhet, övriga tillgångar och skulder till Finansinspektionen varje kvartal.

Ändringarna görs med anledning av regeringens proposition 2017/18:148 om penningmarknadsfonder.

De ändrade föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2018 i fråga om innehavsrapporteringen och i övrigt den 1 augusti 2018. ändr. 2018:14

Dokument

Laddar sidan