FFFS 2017:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2017-08-01 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Finansinspektionen gör följdändringar för att anpassa föreskrifterna till ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse och den delegerade förordningen till Mifid 2. Ändringarna innebär bland annat att fondbolagen genom hänvisning ska tillämpa vissa av bestämmelserna i värdepappersföreskrifterna. Föreskrifterna innehåller även följdändringar med anledning av den nya lagen om penningtvätt. 

Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017 i fråga om 2 kap. 27 §, och i övrigt den 3 januari 2018. ändr 2017:6 

 

Dokument

Laddar sidan