FFFS 2021:33

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2022-01-01 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Ändringarna gäller värdepappersfonder. De innebär att fondbolag och förvaltningsbolag senast den 31 maj varje år ska lämna resultatuppgifter för de fonder som var aktiva den 31 december året innan. Rapporteringen ska göras till Statistiska centralbyrån (SCB) enligt den rutin som gäller för insamlingen Resultaträkning för investeringsfonder.

Syftet är att ge SCB ett uttryckligt föreskriftsstöd att samla in uppgifterna och att skapa nödvändiga förutsättningar för Finansinspektionen att ta del av uppgifterna inom ramen för myndighetens tillsyn.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2022. ändr. 2021:33

Dokument

Laddar sidan