FFFS 2017:21

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Gäller från 2018-01-01 , ändring av FFFS 2014:14

Sammanfattning

FI anpassar rapporteringsföreskrifterna med anledning av de nya internationella redovisningsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och följdändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:28) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (redovisningsföreskrifterna). Utöver det genomförs vissa ändringar för att upprätthålla nationella och internationella statistikkrav.

Ändringarna i rapporteringsföreskrifternas ändringar föreslås börja gälla den 1 januari 2018. Föreskrifterna ska tillämpas första gången för rapportering som gäller balansdagen den 31 mars 2018. ändr. 2017:21

Dokument

Laddar sidan