FFFS 2015:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Upphävd 2021-10-15 se FFFS 2021:32 , ändring av FFFS 2014:33

Sammanfattning

FI beslutade den 22 juni 2015 att höja buffertvärdet till 1,5 procent (FFFS 2015:5). Det kontracykliska buffertriktvärdet fastställdes till 1,5 procent. ändr. 2015:5

Dokument

Laddar sidan