FFFS 2016:15

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Gäller från 2017-03-19 , ändring av FFFS 2014:33

Sammanfattning

FI beslutade den 14 mars 2016 att höja buffertvärdet till 2,0 procent (FFFS 2016:15). ändr. 2016:15

Dokument

Laddar sidan