FFFS 2018:17

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Upphävd 2021-10-15 se FFFS 2021:32 , ändring av FFFS 2014:33

Sammanfattning

FI har beslutat att höja buffertvärdet från 2,0 till 2,5 procent. Anledningen är att systemriskerna har ökat. En högre buffert ökar motståndskraften i bankerna och behövs för att bankerna ska kunna upprätthålla kreditgivningen i en eventuell framtida kris.
Berörda företag är kreditinstitut, Svenska skeppshypotekskassan och vissa värdepappersbolag.


Ändringarna börjar gälla den 19 september 2019. ändr. 2018:17

Dokument

Laddar sidan