FFFS 2016:32

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:1) om information om ränta på bostadskrediter

Gäller från 2017-01-01 , ändring av FFFS 2015:1

Sammanfattning

Föreskrifternas tillämpningsområde utökas till att även omfatta kreditgivare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Vidare införs en ny definition av bostadskrediter. Ändringarna gäller från 1 januari 2017. ändr. 2016:32

Dokument

Laddar sidan