FFFS 2019:26

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Gäller från 2019-12-10 , ändring av FFFS 2015:13

Sammanfattning

Föreskrifterna har ändrats eftersom Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag har upphävts och ersatts av en ny grundförfattning. Ändringarna innebär framför allt att hänvisningar till de befintliga redovisningsföreskrifterna ändras till de nya redovisningsföreskrifterna. ändr. 2019:26

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Dokument

Laddar sidan