FFFS 2020:22

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Gäller från 2020-11-01 , ändring av FFFS 2015:13

Sammanfattning

Ändringarna innebär att de försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043) inte längre omfattas av föreskrifterna.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:22

Dokument

Laddar sidan