FFFS 2019:27

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet

Gäller från 2020-01-01 , ändring av FFFS 2015:22

Sammanfattning

Föreskrifterna ändras så att de även gäller vid tillämpning av lagen om tjänstepensionsföretag och de föreskrifter som FI meddelar med stöd av förordningen om tjänstepensionsföretag.

I lagen om tjänstepensionsföretag finns ett antal bestämmelser där belopp anges i euro. Finansinspektionen föreskriver därför om hur ett belopp i lagen om tjänstepensionsföretag som anges i euro ska räknas om till svenska kronor.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Dokument

Laddar sidan