FFFS 2020:21

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Gäller från 2020-11-01 , ändring av FFFS 2015:8

Sammanfattning

Ändringarna innebär att vissa försäkringsföreningar undantas från att tillämpa föreskrifterna, förutom när det gäller bestämmelserna om försäkringsklasser.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:21

Dokument

Laddar sidan