FFFS 2016:6

Finansinspektionens föreskrifter om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner

Gäller från 2016-02-01

Sammanfattning

Finansinspektionen beslutar om nya föreskrifter som beskriver vad banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag ska ha för innehåll i sina återhämtningsplaner samt inför en regel om avtal om finansiellt stöd inom koncerner. Föreskrifterna genomför bestämmelser i krishanteringsdirektivet och kompletterar lagar och förordningar.

Samtidigt upphäver Finansinspektionen de nu gällande reglerna om återhämtningsplaner för dessa företag.

De nya reglerna träder i kraft den 1 februari 2016.

Ändringar i grundförfattningen

Syftet med ändringarna är att införa särskilt anpassade krav (så kallade förenklade skyldigheter) på vad som ska ingå i mindre systemviktiga företags återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner. Ändringarna innebär att FI ges möjlighet att lämna företag undantag kring vad som ska ingå i en återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juli 2016. ändr. 2016:20

Dokument

Ändringar

Laddar sidan