FFFS 2017:11

Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2017-08-01

Sammanfattning

Kraven skärps ytterligare på finansiella företag att bedöma hur stor risken är att de används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Företagen ska anpassa sina rutiner och andra åtgärder till de risker de har identifierat. Föreskrifterna innehåller även nya krav på funktioner för regelefterlevnad, intern kontroll och egenskaper hos det visselblåsningssystem som alla företag måste ha. De nya reglerna innebär också att företag under tillsyn ska lämna nödvändiga uppgifter till Finansinspektionen för att myndigheten ska kunna riskklassificera dem.

Föreskrifterna bygger på ett EU-direktiv från 2015 och den nya lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som träder i kraft den 1 augusti 2017.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2017.

Observera att det har blivit skrivfel på s. 5, 6 och 7, se rättelseblad nedan.

Dokument

Läs mer

Laddar sidan